Registration

Registration

ค่าสมัครสมาชิกเริ่มต้นที่ 100 บาท ในการสมัครสมาชิกใหม่ท่านสมาชิกจำเป็นจะต้องมีเครดิตจากการสั่งซื้อชุดสมัคร ชุดละ 200 บาท 1 ชุดสมัคร = 1 เครดิต ต่อ 1 รหัสสมาชิกใหม่ ซึ่งเครดิตจะมีผลเฉพาะสมาชิกที่สมัครรหัสแรกเท่านั้น รหัสต่อไป (ของผู้สมัครเดิม) ไม่จำเป็นต้องใช้เครดิต

ชุดสมัครประกอบไปด้วย

  • คู่มือสมาชิก
  • หนังสือ Product Revolution
  • ประกันชีวิต (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต)
  • บัตรสมาชิกระบุชื่อ และเอกสารยินดีต้อนรับสู่ธุรกิจ (จัดส่งภายหลัง)

สรุปเงื่อนไขการสมัคร

  • รหัสใหม่ (รหัสแรก) ค่าสมัคร 100 บาท + ชุดสมัคร 200 บาท (1 เครดิต)
  • รหัสที่ 2 ค่าสมัคร 100 บาทเท่านั้น
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การให้ผลประโยชน์เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลและแนบเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนแล้วเท่านั้น