SUPER PACKEGE Up to MD

S__9257044

SUPER PACKEGE Up to MD  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับเซลล์โดยเฉพาะ

 

Package EX 35,000 บาท

  • ได้รับสินค้ามูลค่า 50,000 บาท (ExCell 40 กล่อง)
  • รับตำแหน่ง MD