PROMOTION S8+

935280

โปร S8+ แบบที่ 2
เมื่อซื้อ Trigernal,
M Blue,Cromozal
85,000 บาท ขึ้นไป (3,000 PV)
รับค่าแนะนำ 10,000 บาท
พิเศษ!! รับตำแหน่ง MD 3 รหัส
ผู้ปิดรับซัมซุงกาแล็กซี่ S8+ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้แนะนำ หากแนะนำโปรโมชั่นนี้ 10 บิล รับทันทีอีก 1 เครื่อง ฟรี!!!

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ถึงวันที่31 ก.ค. 2560