BIZ เดียว เที่ยวเกาหลีกับ Trigenal

@ข่าวดีครับขยายPROMOTION@
*Biz เดียว เที่ยวเกาหลี พร้อมเยี่ยมชมโรงงานและ แจกสินค้าsamples ของ season หน้า
ตั๋วพิเศษ สำหรับคนพิเศษ ทางลัดสำหรับคนชอบเที่ยวเกาหลี

*เพียงสั่งซื้อ Package  79,000 บาท รับ Trigenal จำนวน 72 กล่อง
พิเศษ!!! ตำแหน่ง Biz 3,000 PV (อัพเกรดตำแหน่งเป็น MD ทันที)

พร้อมรับตั๋วท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ฟรี 1 ที่นั่ง ทันที!

*วันนี้! ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560*