โปรโมชั่นปิดแพคเกจ 52,500 บาท รับฟรี!! ตัวเครื่องบินเที่ยวเซี่ยงไฮ้ทันที 1 ที่นั่ง

โปร เซี่ยงไฮ้

SHANGHAI เซี่ยงไฮ้ ดิสนี้ย์แลนด์ พิเศษ!! บุฟเฟย์ Golden jaguar

เพียงปิดแพคเกจ 52,500 บาท

*รับสินค้า
Cromozal s 6 กล่อง
Excell 6 กล่อง
M Blue 6 กล่อง
Trigernal 6 กล่อง
The mist 36 ขวด

*รับรายได้
ค่าแนะนำใรตำแหน่ง Ex 5,000 จับคู่ 2,000

*อัพให้เป็น MD 2 รหัส
*แนะนำครบ 2 คน
*รับตั๋ว เซี่ยงไฮ้ ฟรี!! ทันที 1 ที่นั่ง

*สินค้าสามารถปรับจำนวนได้*

ระยะเวลาการปิดแพคเกจ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560