Maxx Kaset

Maxx Kaset

สารคู่บุญการเกษตร สูตร 2

สูตร 2 เพิ่มขนาดผล เนื้อแน่น ทำให้ผลผลิตได้น้ำหนักดี และยังช่วยเร่งผลผลิต

ราคาปลีก: 1750
ราคาสมาชิก: ติดต่อตัวแทน
PV: 200

สารคู่บุญการเกษตร สูตร 1

สูตร 1 เร่งต้น เร่งใบ ฟื้นต้นโทรม เป็นสารอาหารพืชทางใบชนิดน้ำสูตรเข้มข้นสูง สกัดจากวัสดุธรรมชาติ

ราคาปลีก: 1750
ราคาสมาชิก: ติดต่อตัวแทน
PV: 200