How to order

How to order

1. โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อเติม Ewallet

เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว สมาชิกส่งเอกสารการโอนให้ CS พร้อมแจ้งชื่อและรหัสสมาชิก เพื่อเติมเงินเข้าระบบ การสั่งซื้อ โดยสมาชิกสามารถส่งเอกสารทาง

  • Line Maxx CS / ID Line : maxxcs
  • ทางโทรสาร : 0 2101 6751

2. Log in เข้าสู่ระบบสมาชิก

3. กดเลือก “ข้อมูลการซื้อขาย”

4. กดเลือก “สั่งซื้อสินค้า” เลือกซื้อสินค้าตามวัตถุประสงค์ของท่าน

4.1 เลือกรูปแบบการซื้อ ซึ่งมี 3 แบบ คือ

4.1.1 แบบรักษายอดเดือนหน้า

4.1.2 แบบสั่งซื้อแบบโฮลคะแนน

4.1.3 แบบรักษายอดภายในเดือน

4.1.4 แบบสั่งซื้อแบบโฮลคะแนน สมาชิกเลือกซื้อได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ คือ

4.1.4.1 ซื้อแบบ Package เพื่อปิดตำแหน่งทางธุรกิจ

4.1.4.2 ซื้อแบบ ธรรมดา เพื่อ ปรับตำแหน่ง หรือ รักษายอด

4.2 ใส่รหัสสมาชิก ที่ต้องการสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น 0000001 นาย แม็กซ์ อินเตอร์ เป็นต้น ตรวจสอบชื่อและรหัสสมาชิกให้ถูกต้อง

4.3 เลือกรูปแบบการรับสินค้า ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ

4.3.1 แบบจัดส่ง และ กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่ง ด้านล่าง ใช้เวลาการรอรับสินค้า 1-2 วันทำการ

4.3.2 แบบไม่จัดส่ง เลือกรับสินค้าได้ 5 สาขา ได้แก่ สำนักงาน CDC , ศูนย์บริการสมาชิก ฯ สาขา ราชบุรี , ศูนย์บริการสมาชิก ฯ สาขา ระยอง , ศูนย์บริการสมาชิก ฯ สาขา ขอนแก่น , ศูนย์บริการสมาชิก ฯ สาขา หาดใหญ่

4.3.3 สมาชิกเลือกสินค้าที่ต้องการและสั่งซื้อตาม Package ตำแหน่งที่ต้องการซึ่งมีทั้งหมด 4 Package ได้แก่

– Dis : เริ่มต้นที่ 3,500 แต่ไม่เกิน 4,500 บาท Ex : เริ่มต้นที่ 17,500 แต่ไม่เกิน 22,500 บา

– BIZ : เริ่มต้นที่ 35,000 แต่ไม่เกิน 45,000 บาท MD : เริ่มต้นที่ 70,000 แต่ไม่เกิน 90,000 บาท

สมาชิกกดเลือกสัญลักษณ์รูปตะกร้าด้านหน้าสินค้าที่ต้องการจนครบตามจำนวนเงินและคะแนนของแต่ละ Package ที่สั่งซื้อ

4.3.4 เมื่อเลือกสินค้าครบตาม Package ที่ต้องการแล้ว ให้กด คำว่า “ตรวจสอบ” ระบบ จะคำนวณจำนวนสินค้าและราคา ในกรณีที่สั่งซื้อเป็น Packake ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าสมาชิกสั่งซื้อ Package อะไร เมื่อสมาชิกกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะแสดง คำว่า “ Pass “ และกด “ บันทึก” เสร็จขั้นตอน