HALL OF FAME “แม็กซ์ คือ รางวัลชีวิตของทุกคน” โดย คุณ ปรางค์ จันทร์มณี

299994

“ปรางค์ จันทร์มณี” อีกหนึ่งนักธุรกิจแกร่งหัวแถว ของ บริษัท แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์ในเส้นทางเครือข่ายมากนับปี และ เคยร่วมงานกับ ดร. ประกาสิต เลิศมุกดา มาตั้งแต่ยุคผู้บริหารวิสัยทัศน์ไกลท่านนี้ยังเป็นนักศึกษาและทำงานธุรกิจเครือข่ายในฐานะผู้ทำธุรกิจ จึงเห็นทุกก้าวความสำเร็จของ ดร. ประกาสิต มาโดยตลอด ก่อนที่ความเปลี่ยนเเปลงของธุรกิจในตอนนั้นจะเกิดขึ้น ทำให้บริษัทเก่าที่เคยเริ่มงานกับในฐานะเพื่อนนักธุรกิจปิดตัวลง ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาฝันกันต่อ“เหนือสิ่งอื่นใด เหนือเรื่องของรายได้ แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”