HALL OF FAME “ตัวอย่างที่ดี ทีค่ามากกว่าคำสอน” โดย คุณ ยศพนธ์ โชติธนะจิรพงษ์

299996

จากความประทับใจในตัวผู้บริหารของแม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค ที่เก่งทั้งในเชิงบุ๋นและบู๋ส่งผลให้ “ยศพนธ์ โชติธนะจิรพงษ์” มองเห็นโอกาศในการนำพาตัวเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้ ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทเครือข่ายที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน อย่างแม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค “ผมเชื่อว่าการนำประสบการณ์ตรงไปบอกกับสมาชิกของเรา จะทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น เพราะเขาไม่ต้องลองผิดแล้ว ทีแต่ลองทำในสิ่งที่ถูกเท่านั้น”