วันที่ 26 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

26 ตุลาคม-01

เนื่องด้วยเป็นวันพระราชพิธีถวายพนะเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

บริษัทจะปิดทำการ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขออภัยในความไม่สะดวก