ประกาศแจ้งวันปิดทำการ วันที่ 23 ตุลาคม 2560

เนื่องด้วยวันปิยมหาราช

บริษัทจะปิดทำการ วันที่ 23 ตุลาคม 2560

และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 24 ตุลาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขออภัยในความไม่สะดวก