ประกาศแจ้งวันปิดทำการเนื่องในวัน รัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูบ

 

ประกาศแจ้งวันเปิดทำการ วันรัฐธรรมนูญ 
บริษัทจะปิดทำการ
วันที่ 10 ธันวาคม 2560
และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 11 ธันวาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ